Pohansko u Břeclavi

Pohansko u Břeclavi je rozsáhlé velkomoravské hradiště z 9. století vybudované na výspě mezi rameny řeky Dyje. Byly nalezeny typické velkomoravské šperky. Gombíky, prsteny, náušnice i zdobené spony. K zajímavým nálezům patří skleněné hladítko nebo urna z žárového pohřebiště z 8. století, Byly zde objeveny doklady o celé řadě řemeslných odvětví jako například hrnčířství, železářství, řemenářství a kovářství.

V letech 1810 až 1812 zde nechal postavit kníže Jan I. z Lichtenštejna Empírový lovecký zámeček podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha. Jedná se o jednoduchou stavbu se sloupovým portikem v patře a z obou stran přiléhajícími arkádovými křídly s vyhlídkovými terasy. V severním průčelí prvního patra se nachází lodžie s plným parapetem uzavřená 12 jónskými sloupy. Sloupy nesou kládí, profilovanou římsu a atiku. Pod římsou přízemního patra a v čele patrové nástavby jsou kruhové reliéfní medailony a obdélníkové reliéfy se štukovými loveckými výjevy inspirovanými antickými příběhy. Autorem těchto výzdob je s největší pravděpodobností vídeňský sochař Josef Klieber, který působyl ve službách lichtenštejnského dvora. Plochá fasáda pohanského zámečku poskytla Kliebrovi řadu možností k uplatnění romantických příběhů antických hrdinů.

Pavel Mika
Léta Páně 24.7.2021